Toate informatiile continute in acest site sunt proprietatea TELECREDIT IFN SA, numita in continuare "TELECREDIT".

TELECREDIT poate modifica conţinutul si/sau structura site-ului in orice moment si fara nicio informare prealabila.

Informatiile cuprinse in acest site sunt furnizate exclusiv cu titlu informativ si trebuie utilizate doar in acest scop, ele neputand fi considerate oferte de produse sau servicii financiare si nici nu reprezinta sfaturi sau recomandari pentru investitii sau contractarea unui imprumut sau produs financiar.

TELECREDIT nu isi asuma responsabilitatea pentru eventualele informatii eronate, incomplete sau alterate, prin orice mijloace, de catre terte parti si nu raspunde pentru eventualele daune directe/indirecte suportate/pretinse de terti ca urmare a utilizarii informatiilor cuprinse in prezentul site.

Produsele si serviciile descrise in acest site, precum si marcile sau logo-urile prezentate, sunt proprietatea exclusiva a TELECREDIT sau a altor parteneri contractuali ai TELECREDIT, ele neputand fi reproduse sau folosite de catre un alt tert, sub sanctiunea legislatiei aplicabile.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

TELECREDIT este autorizat ca operator de date cu caracter personal, cu nr. 33031 si prelucreaza datele cu caracter personal ale Imprumutatului/Solicitantului (nume si prenume – inclusiv pentru membrii familiei, dupa caz, sex, data si locul nasterii, cetatenia, date din actele de stare civila, serie si numar act de identitate, CNP, semnatura, adresa domiciliu/resedinta, telefon, fax, e-mail, profesie, loc de munca, formare profesionala, situatie economica si financiara, bunuri detinute, date bancare) furnizate cu prilejul formalitatilor de prezentare a informatiilor obligatorii, ofertare, incheiere si derulare a prezentului contract de credit si/sau obtinute din baze de date publice.

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si cerintelor Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, TELECREDIT administreaza in conditii de siguranta si numai pentru scopurile declarate, datele personale pe care Imprumutatul/Solicitantul le furnizeaza.

Scopul colectarii datelor Imprumutatului de catre TELECREDIT este prestarea serviciilor financiar-bancare (mai precis a celor prevazute de legea 93/2009 privind institutiile financiare nebancare), respectarea prevederilor Regulamentului BNR nr. 9/2008 privind cunoasterea clientelei in scopul prevenirii spalarii banilor si finantarii terorismului, intocmirea de rapoarte de credit, dupa caz, colectarea debitelor, precum si marketing, reclama si publicitate. Avand in vedere aceste scopuri, Imprumutatul/Solicitantul este obligat sa furnizeze datele, acestea fiind indispensabile incheierii contractelor de credit. Refuzul Imprumutatului/Solicitantului de a furniza datele cu caracter personal solicitate, determina imposibilitatea de a incheia contractul de credit.

Prin exceptie, in cazul datelor prelucrate in scop de marketing direct, Imprumutatul/Solicitantul se poate opune oricand si fara justificare prelucrarii in acest scop, TELECREDIT fiind obligat sa inceteze prelucrarea in acest scop in cazul exercitarii dreptului de opozitie.

Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii directe de catre TELECREDIT, in vederea desfasurarii activitatilor prevazute de actele constitutive (activitati de creditare). Este posibil insa ca TELECREDIT sa prelucreze datele personale ale Imprumutatului prin imputerniciti, catre care externalizeaza diferite componente ale activitatii sale (ex: prestatori servicii IT, societati de printare si anvelopare, prestatori de servicii de call-center, agentii de colectare a creantelor etc.). Imputernicitii sunt obligati sa actioneze numai la instructiunile TELECREDIT si sa asigure un nivel adecvat de securitate a datelor. Totodata, este posibil ca TELECREDIT sa transmita, in baza unui interes legitim sau in virtutea unei obligatii legale, aceste date catre Biroul de Credite sau catre autoritati statale cu atributii de reglementare si control in diverse domenii.

In conformitate cu dispozitiile legii 656/2002 privind prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, TELECREDIT este obligat sa stocheze datele furnizate de Imprumutat/Solicitant pentru o perioada de cinci ani de la incetarea relatiei contractuale, avand obligatia sa le puna la dispozita autoritatilor competente oricand la solicitarea acestora.

Drepturile clientului cu privire la prelucrarea datelor sale personale

Clientul a luat la cunostinta ca beneficiaza si isi poate exercita drepturile prevazute de articolele 12-18 din Legea 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, si anume:

  1. Dreptul de informare: dreptul persoanei vizate de prelurarea de date cu caracter personal de a fi informata cu privire la identitatea operatorului, scopul prelucrarii, destinatarii sau categoriile de destinatari carora urmeaza sa li se dezvaluie datele, existenta si modalitatea de exercitare a drepturilor prevazute de legea 677/2001.
  2. Dreptul de acces la date: dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care privesc persoana vizata sunt sau nu sunt prelucrate de operator. Acest drept se poate exercita atat fata de TELECREDIT, cat si fata de Biroul de Credite SA in urmatoarele condtii: adresarea unei cereri in forma scrisa, datata si semnata, la adresele operatorului fata de care se exercita dreptul, care va avea atasata o copie lizibila a documentului de identitate. Cererea se poate expedia si prin e-mail, la adresa TELECREDIT, support@telecredit.ro, respectiv la adresa Biroului de Credit, situatie@birouldecredit.ro.
  3. Dreptul de interventie: dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit: rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii 677/2001, in special a datelor incomplete sau inexacte; transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii 677/2001; notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate de rectificare sau transformare in date anonime, daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproporţionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat. Acest drept se poate exercita, atat fata de TELECREDIT, cat si fata de Biroul de Credite SA in urmatoarele conditii: adresarea unei cereri in forma scrisa, datata si semnata, la adresele operatorului fata de care se exercita dreptul, in care se va arata motivul justificat al interventiei, modul in care se doreste sa se intervina asupra datelor si datele asupra carora se doreste sa se intervina si care va avea atasata o copie lizibila a documentului de identitate. Cererea se poate expedia si prin e-mail la adresa Telecredit, support@telecredit.ro, respectiv la adresa Biroului de Credit, situatie@birouldecredit.ro.
  4. Dreptul de opozitie: dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia particulara, ca date care vizeaza persoana sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Acest drept se poate exercita atat fata de TELECREDIT, cat si fata de Biroul de Credite SA in urmatoarele conditii: adresarea unei cereri in forma scrisa, datata si semnata, la adresele operatorului fata de care se exercita dreptul, in care se va arata motivul justificat al opozitiei, interesul legitim lezat prin prelucrare si datele asupra carora se exercita opozitia si care va avea atasata o copie lizibila a documentului de identitate. Cererea se poate expedia si prin e-mail la adresa TELECREDIT, support@telecredit.ro, respectiv la adresa Biroului de Credit, situatie@birouldecredit.ro.
  5. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: dreptul de a cere si de a obtine retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta persoanei, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau, ori alte asemenea aspecte sau reevaluarea oricarei alte decizii luate in privinta sa, care o afecteaza in mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care intruneste motivele mentionate anterior.
  6. Dreptul de a se adresa justitiei si/sau Autoritatii de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal pentru apararea drepturilor prevazute de legislatia privind prelucrarea datelor cu caracter personal care au fost incalcate.

Conform legii 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, TELECREDIT are obligatia de a pastra datele de identificare ale Clientului timp de 5 ani.

Declaratia privind beneficiarul real si calitatea de persoana expusa politic

Imprumutatul/Solicitantul declara pe proprie raspundere ca este beneficiarul real al sumelor de bani pe care le-a solicitat cu titlu de imprumut si se obliga sa comunice de indata catre TELECREDIT orice modificare aparuta cu privire la cele declarate. Imprumutatul/Solicitantul intelege si este de acord ca acordarea imprumutului este conditionata de calitatea sa de beneficiar real al sumei obtinute.

Imprumutatul/Solicitantul declara pe proprie raspundere ca nu este persoana expusa politic (sef de stat, sefi de guvern, parlamentar, comisar european, membru al guvernului, consilier prezidential, consilier de stat, secretar de stat, membru al curtii constitutionale, membru al curtii supreme, membru al curtii de conturi, membru al consiliilor de administratie ale bancii centrale, ambasador, insarcinat cu afaceri, ofiter de rang inalt din cadrul fortelor armate, conducator al institutiilor si autoritatilor publice, membru al consiliilor de administratie si al consiliilor de supraveghere sau persoana care detine functii de conducere ale regiilor autonome, ale societatilor comerciale cu capital majoritar de stat si ale companiilor nationale), membru de familie al unei asemenea persoane (sot, sotie, copil si sot/sotie a acestuia, parinte) sau persoana cunoscuta public ca asociata cu o astfel de persoana. Imprumutatul/Solicitantul se obliga sa comunice de indata catre TELECREDIT orice modificare aparuta cu privire la cele declarate. Imprumutatul/Solicitantul intelege si este de acord ca acordarea imprumutului este conditionata de calitatea sa de a nu fi persoana expusa politic, ruda cu aceasta sau asociata public cu o astfel de persoana.

Acord privind debitarea cardului bancar

Imprumutatul/Solicitantul este de acord cu modalitatea de rambursare prin debitarea de catre TELECREDIT a cardului sau bancar.

Imprumutatul/Solicitantul este de acord ca inainte de incheierea contractului, prin intermediul cererii de credit, sa furnizeze datele cardului sau catre procesatorul de plati partener al TELECREDIT, si ca informatiile cu privire la cardul sau sa fie verificate si validate de catre TELECREDIT, autorizandu-l pe acesta sa efectueze o tranzactie simbolica, in valoare de 1 leu, ce urmeaza a se returna, fara a presupune costuri pentru Imprumutat.

Imprumutatul/Solicitantul autorizeaza expres si irevocabil TELECREDIT sa debiteze cardul sau cu sumele datorate de catre acesta la scadenta (valoarea totala platibila), precum si cu sumele reprezentand dobanzi penalizatoare si costurile percepute de terti datorate potrivit dispozitiilor contractuale, dupa caz.

Cookies

In mod automat site-ul telecredit.ro stocheaza informatii de tip cookie. Prin "cookie" se intelege un fisier text care contine informatii privitoare la activitatea unui anumit utilizator de site (pagini vizitate, data si ora vizitarii, informatii privind autentificarea pe site). Colectarea acestor date se face exclusiv in scopul asigurarii securitatii datelor colectate prin intermediul site-ului, precum si pentru imbunatatirea serviciilor oferite de TELECREDIT clientilor sai. Fiecare browser accepta implicit "cookies".

Copyright

Telecredit detine drepturile legale privind grafica, forma, modalitatea de prezentare, precum si a oricaror materiale de prezentare tiparite sau transmise electronic. Acestea sunt protejate de legislatia drepturilor de autor in vigoare. Nu se accepta copierea, reproducerea in orice modalitate, multiplicarea, alterarea, interventia asupra formei si continutului site-urilor web TELECREDIT, inclusiv asupra graficii, formatelor, modalitatilor de prezentare si structurare a informatiilor, materialelor generate prin intermediul site-ului, sub sanctiunile prevazute de lege.

Clauze finale

Nerespectarea termenilor contractuali, frauda sau orice comportament care aduce prejudicii TELECREDIT pot duce la suspendarea accesului Dumneavoastra la serviciile oferite de TELECREDIT prin intermediul acestui site.