REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

„Averse de reduceri”

Perioada campaniei: 25 Septembrie – 28 Septembrie 2018

Prezentul Regulament are scopul de a informa cu privire la termenii si conditiile de desfasurare a Campaniei Promotionale initiata de Organizator si se adreseaza unei anumite categorii de Participanti, anume desemnata de Organizator:

Art.1 Organizatorul

(1) Organizatorul Campaniei „Averse de reduceri: 25% reducere la dobanda ”(denumita in cele ce urmeaza "Campania") este: Telecredit IFN SA, cu sediul in Bucuresti, Strada Tudor Arghezi, Nr. 21, Sector 2, cod postal 020943, inregistrata la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in baza notificarii 33031, inscrisa in Registrul General al BNR sub numarul RG-PJR-41-110287 / 01.09.2014 si in Registrul Special al BNR sub numarul RS-PJR-41-110102/16.02.2018.

(2) Decizia de derulare a Campaniei conform regulilor din prezentul regulament (denumit in continuare „Regulamentul Oficial”), este finala si obligatorie pentru participanti. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial pe parcursul Campaniei, prin intocmirea unor acte aditionale la prezentul Regulament, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare de la data publicarii actelor aditionale ce contin aceste modificari.

Art. 2 Durata campaniei si aria de desfasurare

(1) Campania „Averse de reduceri: 25% reducere la dobanda ”(organizata si desfasurata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial pe intreg teritoriul Romaniei, va incepe la data de 25.09. 2018 si se va incheia la data de 28.09.2018.

(2) In situatia in care Organizatorul decide sa scurteze / sa prelungeasca aceasta Campanie, acest fapt va fi adus la cunostinta publica, prin modalitatile prevazute la Art. 5.

(3) Pentru aducerea la cunostinta publicului, Regulamentul Oficial este intocmit si este disponibil, in mod

gratuit, pe website-ul www.telecredit.ro.

Art. 3 Dreptul de participare la campanie

(1) La această Campanie Promotionala poate participa orice persoană fizica ce indeplineste cumulativ urmatoarele conditii si care va fi denumita “Participantul”:

- are cetatenie romana cu rezidenta in Romania;

- a implinit varsta de 18 ani pana la data inceperii Campaniei Promotionale;

- detine un cont bancar si un card atasat acestui cont;

- indepliniste conditia de a avea statut de salariat sau pensionar;

- detine un numar de telefon mobil activ si o adresa de e-mail valabila;

- in perioada de desfasurare a Campaniei Promotionale, a initiat o cerere de credit, iar creditul i-a fost acordat in perioada 25 Septembrie – 28 Septembrie 2018 . Creditul se considera acordat de Organizator la data creditarii de catre acesta a contului curent in lei al Participantului atasat contractului de imprumut cu suma aferenta creditului.

Art. 4 Caracteristici credit

(1)Caracteristicile principale ale creditului:

- Perioada de acordare: perioada minima este 10 de zile, perioada maxima este de 65 de zile;

- Valoare credit: sume cuprinse intre 100 si 2000 de lei;

- Dobanda: este fixa pe toata perioada de creditare, procentul de dobanda este de 0.9% pe zi din suma imprumutata;

- Comision de analiza : zero;

- Comision de administrare: zero.

Exemplu de calcul imprumut: pentru un imprumut in valoare de 500 lei pe o perioada de 30 zile, dobanda zilnica fixa este de 0,9%, comisionul de analiza 0 lei, comisionul de administrare 0 lei, DAE 1732.00%, valoarea totala a dobanzii pe durata creditului 135 lei, iar valoarea totală platibila la finalul contractului, intr-o singura transa, 635 lei.

(2) Dobanda promotionala se va aplica de la momentul acordarii creditului pentru orice credit accesat in perioada desfarurarii campaniei promotionale.

(3) Reducerea promotionala nu se cumuleaza cu alte promotii aflate in desfasurare si nu se aplica in cazul refinantarii contractelor existente.

(4)Organizatorul nu va aproba cererile si nu va acorda imprumutul, in cazul in care Participantii nu indeplinesc integral conditiile de eligibilitate stabilite decatre Organizator, prin prisma legislatiei relevante in domeniu si a normelor si reglementarilor interne ale acestuia. Data acordarii creditului este considerata data la care Telecredit IFN SA pune la dispozitia Imprumutatului Creditul aprobat, prin creditarea contului de imprumut cu sumele corespunzatoare Creditului.

Art 5. Suspendarea/ incetarea campaniei promotionale

(1) Campania Promotionala va putea fi suspendata ori poate inceta inainte de data stabilita in art. 2(1) din prezentul Regulament Oficial in caz de forta majora, in cazul in care continuarea sa ar incalca o prevedere legala, precum si in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a

continua Campania Promotionala. Intr-un astfel de caz, Organizatorul va anunta publicul prin intermediul site-ului www.telecredit.ro, cu minim 12 (douasprezece) de ore inainte de suspendare/incetarea efectiva sau, daca acest lucru nu este posibil, cel mai tarziu, la data suspendarii/incetarii Campaniei Promotionale.

(2) Campania Promotionala poate fi suspendata ori poate inceta inainte de data stabilita in art. 2.1, in baza deciziei Organizatorului, cu conditia ca acesta sa anunte public acest lucru, cu cel putin 12 (douasprezece) de ore inainte de data suspendarii/incetarii Campaniei Promotionale, prin intermediul site-ului www.telecredit.ro. In acest caz, Campania Promotionala va produce in continuare efecte pentrupersoanele care au participat la Campanie pana la data anuntului privind incetarea/suspendarea realizat de catre Organizator, inclusiv.

Art. 6 Prelucrarea datelor personale

(1) Organizatorul campaniei prelucreaza date personale in conformitate cu Regulamentul general al Uniunii Europene privind protectia datelor (Regulamentul UE 2016/679,“GDPR”) aplicabil din data de 25 mai 2018 si conform notificarii afisate pe site la sectiunea https://telecredit.ro/informare .

Art. 7 Litigile si legea aplicabile

(1) Eventualele litigii aparute intre Organizator, pe de o parte, si Participanti, pe de alta parte, se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta cale nu este posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

(2) Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.

(3) In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau facilitat castigarea de premii necuvenite, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.